Praktisk info

Vi er din professionelle køreskole

Værd at vide før du starter

Alt dette er med til at hjælpe dig med at komme hurtigt igennem.
  • Bestil tid ved din egen læge til lægeerklæring.
  • Få taget pasfoto ved borgerservice eller kontor syd.
  • Er du under 18 år kan du på Google finde og udskrive samtykkeerklæring til kørekort og medbringe i udfyldt stand.

Dette forventer vi af dig

  • At du passer din undervisning.
  • At du melder afbud når du er forhindret i at møde op.
  • At du husker vores aftaler.

Hjælp inden køreprøven

Kontrolprøven

Det er meget vigtigt, at du grundigt læser og øver dig inden du går til din køreprøve. En god og grundig forberedelse vil alt andet lige gøre dig meget mere sikker og rolig, når du skal ud og køre, da du derved beviser overfor den prøvesagkyndige, at du er hjemme i stoffet.

Nedenstående er de emner, som den prøvesagkyndige stikprøvevist vil udspørge dig om. Forbered dig grundigt på alle emnerne, og husk at der er tale om viden, der er værd at have hele tiden – og ikke bare til køreprøven. Det er nemlig en viden, der vil kunne hjælpe dig med at holde din bil vedlige, når du en dag får din egen bil.

Lars Koefoed

Rasmus Koefoed

Følg os her